Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015-2016

Nguồn: Khoa Luật

Văn phòng Khoa Luật thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II - Năm học 2015 – 2016.

Sinh viên xem danh sách dự kiến tại đây

         Mọi thắc mắc liên hệ: Thầy Đăng Long qua email: long.nd@ou.edu.vn từ nay đến hết ngày 30/9/2016 (không giải quyết qua điện thoại).

         Các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại đây

Lưu ý:

                  - Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập tính theo đúng chương trình đào tạo (không tính điểm thực tập tốt nghiệp, không tính điểm anh văn).

                  - Số lượng sinh viên được nhận học bổng ở từng ngành, từng khóa phụ thuộc vào tổng số lượng sinh viên tại mỗi ngành ở khóa đó.

                  - Tài khoản ngân hàng phải do chính sinh viên được nhận học bổng làm chủ tài khoản.

                  - Chỉ chấp nhận tài khoản của ngân hàng Nông nghiệp hoặc ngân hàng Đông Á, không chấp nhận tài khoản ngân hàng nào khác.

                  - Sinh viên xem quy định xét học bổng khuyến khích học tập tại đây.

         Trân trọng thông báo.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT