Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy trình, thủ tục và văn bản cần thiết
Môn học tương đương hoặc thay thế đang áp dụng tại khoa Luật
Văn phòng khoa cập nhật lại để sinh viên được rõ

1. Môn học tương đương thay thế khi học chung với khóa 2012 (Đại học chính quy tập trung) trở về sau:

* Sinh viên học các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế

2. Môn học tương đương thay thế khi học chung với khóa 2012 (Đại học chính quy Bằng thứ 2) trở về sau:

Sinh viên Bằng thứ 2 Ngành Luật Kinh tế các khóa 2009, 2010, 2011 khi học lại các môn học mà không có trong chương trình đào tạo Bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế từ khóa 2012 về sau thì học môn thay thế theo hướng dẫn dưới đây:

- Môn học tương đương, thay thế từ khóa 2012 về sau ngành Luật Kinh tế (Bằng thứ 2)

3. Quy định về miễn, giảm môn học (tại đây)

CÁC TIN KHÁC DO BAN CƠ BẢN - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  QUY ĐỊNH:

1. Các môn thay thế tương đương (bộ môn toán và bộ môn tin học không chuyên)  (nguồn: Ban Cơ bản)

2. Miễn giảm và đào tạo Ngoại ngữ không chuyên,

2.1 Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng cho khóa 2014 trở về trước. Nhấn vào đây để xem chi tiết 

2.2 Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng cho khóa 2015 sau khi có Quyết định sửa đổi - bổ sung (tại đây)

2.3 Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên áp dụng từ khóa 2016 (tại đây)

3. Thông báo danh mục môn học tương đương - thay thế dành cho sinh viên còn nợ các môn học Tiếng Anh không chuyên của các khoa (Xem danh mục môn học tương đương, thay thế Tiếng Anh tại đây) (nguồn: Ban Cơ bản)

4. Thông báo các môn học trả nợ các môn lý luận chính trị  (nguồn: Ban Cơ bản)

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT