Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đội ngũ quản lý

A. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TIẾN SĨ DƯ NGỌC BÍCH
Email: b
ich.dn@ou.edu.vn - điện thoại: 08.3930.7172
Văn phòng: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - TP.HCM


B. VĂN PHÒNG KHOA

1. Trợ lý giáo vụ 

NGÔ ĐÔN UY

- Phụ trách: Công tác đào tạo chính quy tập trung, bằng thứ 2, Đào tạo từ xa, Vừa làm vừa học.

- Email: uy.nd@ou.edu.vn - điện thoại: 08.3930.7172

- Văn phòng: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - TP.HCM

2. Trợ lý sinh viên

NGUYỄN ĐĂNG LONG

- Phụ trách: Công tác hành chính - Thư ký khoa; Công tác sinh viên; Nghiên cứu Khoa học sinh viên; phụ trách và theo dõi hoạt động Đoàn - Hội khoa, các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm; các chế độ chính sách học bổng dành cho sinh viên. 

- Email: long.nd@ou.edu.vn - Điện thoại: 08.3930.7172

- Văn phòng: Phòng 205 - 97 Võ Văn Tần - Phường 6 - Quận 3 - TP.HCM

 

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT