Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề "Quan hệ Việt - Mỹ"
Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Quan hệ Việt – Mỹ” dành cho sinh viên như sau:

-       Thời gian: 8g30 ngày 13/09/2016

-       Địa điểm: Hội trường A, Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3.

-       Sinh viên  đăng ký theo đường dẫn của Phòng Công tác sinh viên trước 16:00 ngày 12/09/2016:

https://goo.gl/forms/l2aXr5jdgfqL19n13

-       Sinh viên tham gia chương trình sẽ được cộng 05 điểm vào điều 3 trong hệ thống đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Online (học kỳ 3 năm học 2015 – 2016)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT