Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đào tạo; Tin đào tạo
Kế hoạch xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2016
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc tổ chức xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 như sau

Sinh viên xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT
Số lượt truy cập
00011711