Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội thảo - Báo cáo chuyên đề
BCCĐ:Môi trường, Thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam

Vào chiều thứ tư ngày 14/04/2021, Khoa Đào tạo Đặc biệt đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề về “Môi trường, Thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế bền vững tại Việt Nam” cho các bạn sinh viên ngành Tài chính ngân hàng, chương trình đào tạo Chất lượng cao.

Tiến sĩ Đặng MinhHiếu – giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội và Tiến sĩ Võ Hồng Đức – Giảng viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ các thông tin nghiên cứu về nền kinh tế thị trường và thị trường chứng khoán tại Việt Nam, cũng như các chính sách, quy định hiện nay mà nước ta sử dụng để khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế.

Diễn giả đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam, nêu ra một số thành tựu phát triển nền kinh tế và các thách thức mới của nền kinh tế Việt Nam.

Phần tiếp theo, diễn giả đã thông tin một số chính sách và các công cụ mà hiện nay chính phủ đang sử dụng để quản lý và điều tiết nền kinh tế. Diễn giả đưa bảng so sánh giữa nền kinh tế của Việt Nam với nền kinh tế các nước trong khu vực, đồng thời diễn giả đưa ra các phân tích về cơ hội phát triển của nền kinh tế trong nước trong giai đoạn mới.
Khép lại buổi báo cáo chuyên đề, các bạn sinh viên đã hiểu rõ hơn về môi trường, thị trường chứng khoán. Qua đó, các bạn sinh viên cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích để phục vụ cho học tập và tương lai của mình.

Khoa Đào tạo đặc biệt và các bạn sinh viên rất mong muốn được gặp lại TS Đặng Minh Hiếu và TS Võ Hồng Đức trong những buổi chuyên đề tiếp theo với những chia sẽ, kinh nghiệm bổ ích cho các bạn sinh viên của Khoa.