Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội thảo - Báo cáo chuyên đề; Thông báo
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BUỔI TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KHÓA 2020

      Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo tổ chức buổi "Tư vấn về chuyên ngành " dành cho các bạn sinh viên Ngành Tài chính Ngân hàng khóa 2020 như sau:


  1. Mục địch tổ chức: nhằm cung cấp, chia sẻ các thông tin chi tiết về chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng
 cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên khóa 2020 trước khi đăng ký chọn chuyên ngành.


  2. Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 5/2022 (lịch điều chỉnh do 1 số SV bị trùng lịch học Giáo dục thể chất 2).


  3. Địa điểm: Hội trường 602, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3.


  4. Diễn giả: 
         - Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng;

         - Khách mời đến từ doanh nghiệp

  5. Đối tượng: sinh viên lớp TN20DB01, TN20DB02, TN20DB03, TN20DB04, TN20DB05, TN20DB06 (bắt buộc tham gia, có điểm danh). Các bạn sinh viên quan tâm có thể tham gia.

   
Lưu ý: 

- Sinh viên vui lòng tham dự đúng giờ.

- Lớp trưởng liên hệ văn phòng Khoa ĐTĐB (Phòng 007. CS Võ Văn Tần) để nhận danh sách đăng ký chuyên ngành của lớp mình. Liên hệ từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022.

Khoa ĐTĐB