Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
Thông báo về danh sách các đề tài NCKH được vào vòng cấp trường- cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường NH 2020-2021- Dành cho sinh viên chất lượng cao

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo về danh sách 50 đề tài được vào vòng cấp trường trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trường NH 2020-2021- Dành cho sinh viên chất lượng cao

Sinh viên xem chi tiết danh sách theo link view.

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng chuẩn bị một bài thuyết trình thể hiện trên Powerpoint để trình bày về bài nghiên cứu.

·        Thời gian trình bày tối đa là 10 phút. 

·        Thời gian trả lời câu hỏi của hội đồng là 10 phút.

·        Hình thức tổ chức báo cáo: Online (truy cập vào link google meet)

Thời gian tổ chức các hội đồng như sau: (Lưu ý: sinh viên dùng email trường để đăng nhập vào google meet trong thời gian tổ chức hội đồng)

1.      Hội đồng Tài chính ngân hàng: Sáng thứ 3, ngày 11/5/2021 vào lúc 9h30 (Link:
meet.google.com/rcx-krwt-hvi
)

2.      Hội đồng Kế toán kiểm toán: Chiều thứ 2, ngày 10/5/2021 vào lúc 13h30 ( Link: meet.google.com/bcz-ozfa-itg )

3.      Hội đồng Quản trị kinh doanh 1: Chiều thứ 4, ngày 12/5/2021 vào lúc 13h30 (Link: meet.google.com/ahd-zmxq-zhu )

4.      Hội đồng Luật: Sáng thứ 5, ngày 13/5/2021 vào lúc 9h30 (Link: meet.google.com/xpq-jbet-upw )

5.   Hội đồng Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: Sáng thứ ba, ngày 11/5/2021 vào lúc 8h30 (Link: meet.google.com/nfc-omom-hvt )

6.      Hội đồng Lĩnh vực Giáo dục và Ngoại ngữ: Chiều thứ 2, ngày 17/5/2021 vào lúc 13h30 (Link: https://meet.google.com/kzj-juxy-bqv?authuser=0 )

7.      Hội đồng Lĩnh vực Quản trị kinh doanh 2: Sáng thứ 5 ngày 20/5/2021 vào lúc 8h30 (Link: https://meet.google.com/sif-rfoq-vne?authuser=0)

Các hội đồng khác ban tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông tin.

Thông tin trên ban tổ chức cũng sẽ gửi vào email của nhóm trưởng.

Trân trọng.