Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: Sinh viên thực hiện đóng học phí trực tuyến như thế nào?
Giải đáp:
  Sinh viên thực đóng học phí và thanh toán phí dịch vụ (Mở khóa MSSV, Đăng ký cấp bảng điểm, Đăng ký cấp giấy chứng nhận sinh viên...) qua các hình thức trực tuyến như internet banking, app thanh toán VietelPay, ....
   Lưu ý: sinh viên chụp hình lại màn hình thông báo đã thực hiện thanh toán thành công để làm đối chiếu thông tin khi cần.
   Hướng dẫn sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến của ngân hàng: 
https://drive.google.com/file/d/1JHUAxg3qLX4LhiGhg4_IYENKI_SWhFtU/view?usp=sharing
   Hướng dựng thanh toán qua app thanh toán VietelPay:
 http://quanlydaotao.ou.edu.vn/huong-dan-thanh-toan-hoc-phi-va-dich-vu-online-qua-app-viettelpay