Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: Sinh viên bị mất mật khẩu email/ tài khoản sinh viên do trường cấp thì liên hệ phòng/ ban nào để được hỗ trợ?
Giải đáp:
   Sinh viên quên hoặc bị mất mật khẩu email do trường cấp hoặc tài khoản sinh viên, sinh viên liên hệ Trung tâm Quản lý hệ thống thông tin để được hỗ trợ khôi phục lại mật khẩu đã mất.
   Thông tin liên hệ: Phòng 101; 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: (+84) 028 39.207.621; Email: cism@ou.edu.vn