Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: sinh viên đóng học phí đúng hạn nhưng vẫn bị khóa Mã số sinh viên, sinh viên liên hệ Phòng nào để được hỗ trợ?
Giải đáp: 
   Sinh viên đóng học phí đúng hạn nhưng vẫn bị khóa mã số sinh viên, sinh viên mang biên lai đã đóng học phí đến phòng Quản lý đào tạo để kiểm tra thông tin và được hỗ trợ mở khóa MSSV. 
   Trường hợp sinh viên mất biên lai đóng học phí, sinh viên liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán để làm xác nhận đã đóng học phí.
   Liên hệ Phòng Quản lý đào tạo: Phòng 005 Cơ sở 97 Võ Văn Tần. SĐT 028 39 300072, 028 3920 7626. Email 
quanlydaotao@ou.edu.vn
   Liên hệ Phòng Tài chính - Kế toánPhòng 009 Cơ sở 97 Võ Văn Tần. SĐT 028 3933 3686 hoặc 028 3920 7632