Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TB: V/v kiểm tra thông tin Đoàn viên Chương trình Đào tạo đặc biệt
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
TB: V/v kiểm tra thông tin Đoàn viên Chương trình Đào tạo đặc biệt

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Chương trình Đào tạo đặc biệt thông báo:

1.    V/v đăng ký thông tin Đoàn viên trực tuyến:

-            Trong học kỳ 2 năm học 2011 – 2012, Đoàn trường cũng như Đoàn cơ sở đã thông tin xuống các Chi đoàn và Đoàn viên về việc đăng ký thông tin Đoàn viên trực tuyến, tuy nhiên cho đến thời điểm này số lượng Đoàn viên Chương trình Đào tạo đặc biệt thực hiện là chưa cao. Nhằm hoàn tất việc đăng ký thông tin Đoàn viên triệt để, BCH Đoàn cơ sở nhắc nhở tất cả các bạn Đoàn viên chưa thực hiện việc đăng ký nhanh chóng tiến hành đăng ký tại: http://www.ou.edu.vn/dtn/Pages/Trang-cap-nhat-thong-tin-Doan-vien.aspx. Lưu ý: Thực hiện đăng ký theo đúng hướng dẫn. Hạn chót đăng ký là: ngày 20 tháng 10 năm 2012.

2.    V/v Đoàn viên chưa nộp sổ đoàn:

-         Hiện số lượng sổ Đoàn của Đoàn viên Chương trình Đoàn tạo đặc biệt tính tới thời điểm này chỉ đạt khoảng 65% và số lượng chưa nộp sổ đoàn là khá lớn (hơn 300 Đoàn viên). Do đó, BCH Đoàn cơ sở yêu cầu các Đoàn viên chưa nộp sổ Đoàn nhanh chóng nộp sổ Đoàn về văn phòng 603 (Đ/c Hóa – Phó Bí thư Đoàn cơ sở CTĐTĐB) để BCH tiến hành phê duyệt sổ đoàn cho năm học 2011-2012.

-         Riêng các trường hợp thất lạc hoặc mất sổ Đoàn nhưng còn Nghị quyết thì nhanh chóng gửi Nghị quyết về Đoàn cơ sở để tiến hành khôi phục sổ Đoàn. Trường hợp mất cả sổ Đoàn và Nghị quyết thì đề nghị Đoàn viên về nơi kết nạp Đoàn trước đây xin giấy xác nhận đã kết nạp Đoàn và gửi lên Đoàn cơ sở để tiến hành khôi phục.

-         Các trường hợp mất cả sổ Đoàn lẫn Nghị quyết nhưng không làm giấy xác nhận hoặc trường hợp không nộp sổ Đoàn theo quy định thì BCH Đoàn cơ sở xem như Sinh viên đó chưa là Đoàn viên và yêu cầu theo học lớp Cảm tình Đoàn để kết nạp lại.

-         Đối với các bạn Đoàn viên vừa chuyển từ các lớp thường vào thì liên hệ Bí thư Chi đoàn để đăng ký danh sách Đoàn viên và làm thủ tục chuyển sổ Đoàn từ lớp thường về Chương trình Đào tạo đặc biệt.

-    Thời hạn nộp, chuyển sổ Đoàn về BCH Đoàn cơ sở Chương trình Đào tạo đặc biệt là: 30/10/2012.

-         Dưới đây là danh sách Đoàn viên chưa nộp sổ Đoàn. Nếu có sai sót gì thì liên hệ văn phòng 603 (gặp Đ/c Hóa) để điều chỉnh lại. Ds Doan vien chua nop so doan.pdf

3.    V/v Sinh viên, Thanh niên chưa là Đoàn viên:

-         Các bạn Sinh viên, Thanh niên chưa là Đoàn viên trong danh sách đính kèm thì BCH Đoàn cơ sở sẽ xem xét và phối hợp Đoàn trường trong việc mở lớp Cảm tình Đoàn và kết nạp mới. Dự kiến kết nạp vào ngày 26/3/2013.

-         Những Sinh viên, Thanh niên nào đã là Đoàn viên nhưng lại có tên trong danh sách dưới đây thì liên hệ đ/c Hóa để điều chỉnh lại. Ds Sinh vien-Thanh nien chua vao Doan.pdf

         BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT