Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ĐỢT 1 SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023
Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:
Nhằm tạo điều kiện để sinh viên biết kỹ năng viết đề cương NCKH, phục vụ cho việc đăng ký đề tài NCKH NH 2022-2023 vào ngày 1/8/2022- 15/8/2022 (theo như kế hoạch đã triển khai trước đó);
Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức tập huấn viết thuyết minh đề cương dành cho sinh viên chất lượng cao khóa 2028, 2019, 2020.

Trân trọng.