Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo; Các giải thưởng
Kết quả sinh viên chất lượng cao tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình “Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường” Năm học 2020-2021

Sinh viên xem chi tiết trong file tại đây. Chủ nhiệm đề tài và thành viên xem kỹ file và kiểm tra lại thông tin, nếu có thắc mắc; nhóm trưởng vui lòng nhắn tin vào fanpage Khoa DTDB hoặc email thuy.nv@ou.edu.vn