Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN SVNCKH NH 2021-2022

Thực hiện kế hoạch về việc triển khai hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2021 – 2022; khoa Đào tạo đặc biệt triển khai lịch Tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2021 – 2022 cho toàn thể sinh viên Khoa, như sau:

 

1. Mục đích:

-           Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học (NCKH) cho sinh viên của Khoa.

-           Hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các phương pháp NCKH.

2. Đối tượng:

- Các sinh viên đăng kí đề tài NCKH năm học 2021 - 2022.

- Sinh viên Khoa có quan tâm đến hoạt động NCKH sinh viên.

 

3. Nội dung tập huấn: 02 đợt.

- Thời gian: dự kiến bắt đầu từ 01/08/2021. Thời gian có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế và sẽ thông báo sau.

- Hình thức: Google Meet (trực tuyến);

- Số lượng tập huấn mỗi buổi từ 25-30 sinh viên.

- Nội dung:

+ Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa (quyền lợi của SV khi tham gia NCKH).

+ Phổ biến quy trình và lịch trình NCKHSV.

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học (định tính và định lượng).

+ Phương pháp viết Thuyết minh đề cương.

+ Phương pháp viết báo cáo đề tài.

+ Kỹ năng thuyết trình.

+ Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

- Yêu cầu: sinh viên chuẩn bị đề cương/ đề tài sẵn (mẫu 1) và câu hỏi (nếu có) khi tham gia tập huấn.

 

4. Thành phần tập huấn:

-           Báo cáo viên:

1. TS. Vân Thị Hồng Loan – Trưởng khoa Đào tạo Đặc biệt.

2. TS. Tô Thị Kim Hồng – Phó Trưởng khoa Đào tạo Đặc biệt.

3. Thầy/Cô tập huấn các ngành/ lĩnh vực có liên quan đề tài.

 

Nay Khoa ĐTĐB xin thông báo đến các Sinh viên biết để đăng ký và hoàn tất theo link sau: https://forms.gle/a6rGGnpd1G5RqPU16 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ CHO ĐẾN HẾT NGÀY 30/7/2021.

 

Biểu mẫu đính kèm sinh viên xem tại đây.