Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN SVNCKH NH 2021-2022 CỦA KHOA ĐTĐB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TẬP HUẤN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA
NĂM HỌC 2021– 2022

 

ĐỢT 1:

TT

NỘI DUNG TẬP HUẤN

BÁO CÁO VIÊN

THỜI GIAN-HÌNH THỨC

1.       

- Phương pháp viết Thuyết minh đề cương lĩnh vực và giải đáp thắc mắc:

TS. Vân Thị Hồng Loan-TK ĐTĐB

Google Meet/ LMS (04 buổi):

Buổi 1: QTKD (32SV) (STT 1-32):

 

9g30, Thứ 2, ngày 09/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/ghy-xgwk-hhp);

Buổi 2: QTKD (32SV) (STT33-64):

9g30, Thứ 4, ngày 11/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/syv-jeje-euj)

Buổi 3: KTKT (15SV) + TCNH (23SV):

15g30, Thứ 4, ngày 11/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/jfh-kmoz-ufm)

Buổi 4: NNA (30SV):

9g30, Thứ 6, ngày 13/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/pmj-tnas-bfg)

2.       

- Phương pháp viết Thuyết minh đề cương lĩnh vực và giải đáp thắc mắc:

TS. Tô Thị Kim Hồng-PTK ĐTĐB

Google Meet/ LMS (04 buổi):

Buổi 1: QTKD (32SV) (STT65-108):

 

9g30, Thứ 3, ngày 10/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/uux-ygbz-ivi)

Buổi 2: QTKD (32SV) (STT109-128):  

 

9g30, Thứ 4, ngày 11/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/fdy-dxro-rwu)

Buổi 3: KTKT (15SV) + TCNH (22SV):

 

9g30, Thứ 5, ngày 12/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/kke-mjru-kxo)

Buổi 4: NNA (29SV):

9g30, Thứ 6, ngày 13/08/2021. (link tham gia: https://meet.google.com/kft-bejq-dca)

3.       

- Phương pháp viết Thuyết minh đề cương lĩnh vực Luật Kinh tế (40SV).

- Giải đáp thắc mắc.

TS. Dư Ngọc Bích-TK Luật

Google Meet (01-02 buổi)

8g30 (Lịch cũ: 9h30), Thứ ba, ngày 10/08/2021

LINK: https://meet.google.com/jac-xwjr-qdn

4.       

- Phương pháp viết Thuyết minh đề cương lĩnh vực (CNSH 08SV)

- Giải đáp thắc mắc.

TS. Lao Đức Thuận-GV K.CNSH

Google Meet (01 buổi)

9g30, Thứ tư, ngày 11/08/2021

LINK: https://meet.google.com/jaz-xdng-kua

 

GHI CHÚ: Phòng HT&QLKH mở trang web đăng ký đề tài cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm 2021-2022 tại http://detaisv.hcmcou.org.