Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO NỘP "Báo cáo tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên" NH 2021-2022 - KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo như sau:

1.      Về việc nộp báo cáo tiến độ:

Thời gian nộp: 11/2/2022 đến hết ngày 18/2/2022

Cách thức nộp: sinh viên thực hiện theo các thao tác sau:

ü  Báo cáo tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên theo mẫu Mẫu NC-SV-02 ,  sinh viên Download mẫu trong link: https://docs.google.com/document/d/1YPesjYkViIBXNgcTs_D7vXD7JxqhbEJB/edit )

ü  Hoàn thành mẫu (chèn chữ ký điện tử của nhóm trưởng và chữ ký điện tử của GVHD vào file.

ü  Nộp file Báo cáo tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên theo link: https://forms.gle/RTGDmj3Yzevv19nSA

 

2.      Đối với những đề tài có điều chỉnh thông tin đề tài nghiên cứu:

Thời gian nộp: 14/2/2022 đến hết ngày 18/2/2022

Cách thức nộp: Cách thức nộp:  sinh viên thực hiện theo các thao tác sau:

ü  Điều chỉnh đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên theo mẫu Mẫu NC-SV-03 sinh viên Download mẫu trong link: https://docs.google.com/document/d/1YPesjYkViIBXNgcTs_D7vXD7JxqhbEJB/edit )

ü  Hoàn thành mẫu. Nộp file giấy có đầy đủ chữ ký sống của GVHD và nhóm trưởng cho chị Quỳnh Như tại văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt (Phòng 007, số 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM) trong giờ hành chính. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến16h30.

3.      Lưu ý:

ü  Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, đúng kế hoạch. TRÁNH TRƯỜNG HỢP TRỄ NẢI, XIN GIA HẠN…

ü Khoa sẽ không giải quyết xin gia hạn thời gian nộp.

Trân trọng thông báo.