Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Các câu hỏi liên quan đến MSSV, điểm, lịch thi

Hỏi: Tại sao bị khóa MSSV? Nếu bị khóa thì làm cách nào để mở?

Giải đáp:

Do một trong các lý do sau:

-        Không đóng học phí đúng hạn

-        Không đăng ký thông tin ngoại trú

-        Không đánh giá giảng viên qua mạng

-        Không học liên tiếp 2 học kỳ

Để mở mã số sinh viên, sinh viên liên hệ bộ phận tiếp sinh viên của P.QLĐT (P.006) để làm theo hướng dẫn và đăng ký mở MSSV.

 

Hỏi: Trong trường hợp lịch thi bị trùng thì sinh viên phải làm sao?

Giải đáp:

Trong trường hợp lịch thi bị trùng giữa các môn học thì sau khi có lịch thi, sinh viên liên hệ P.QLĐT để xin điều chỉnh lịch thi theo thời hạn thông báo.

Xem thêm về Quy định điều chỉnh lịch thi tại  http://www.ou.edu.vn/dacbiet/AnhHoatDong/Quy_dinh_dieu_chinh_lich_thi.pdf

Hỏi: Xin, điều chỉnh bảng điểm?

Giải đáp:

Liên hệ trực tiếp P. QLĐT, P. 107D.

 

Hỏi: Điểm giữa kỳ sai thì phải làm thế nào? Muốn phúc khảo điểm thi thì liên hệ ở đâu?

Giải đáp:

Về quy định quản lý điểm thì điểm giữa kỳ sẽ được giảng viên công bố trên lớp cho sinh viên trước khi nộp điểm về khoa. Do vậy, sinh viên cần liên hệ giảng viên trước nếu điểm có sai sót. Trong trường hợp giảng viên đã nộp điểm nhưng có sự sai sót thì giảng viên liên hệ khoa để làm đề nghị điều chỉnh điểm trong thời hạn quy định.

Về quản lý điểm thi: Quản lý điểm thi và điểm số cuối cùng thuộc về Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, Phòng không tiếp nhận việc khiếu nại và phúc khảo điểm thi. Sinh viên có thể liên hệ Phòng Thanh tra để đề nghị phúc khảo điểm thi nếu thấy điểm thi bất hợp lý.

Xem thêm về chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Sổ tay sinh viên.

 

Hỏi: Điểm cá nhân xem trên mạng có phải điểm ghi trong bảng điểm?

Giải đáp:

Đúng.