Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: Điểm Anh văn khi học trong trường, khi tốt nghiệp thì tính như thế nào? Khi nhà trường nói muốn tốt nghiệp phải có điểm Toeic 650, nếu em không học ở ngoài thì trường cấp bằng hay là phải thi ở ngoài để có bằng Anh vă

Giải đáp:

            Để đạt được chuẩn Tiếng Anh không chuyên đầu ra, sinh viên chỉ cần có điểm tổng kết từng môn học Tiếng Anh được tổ chức trong chương trình đào tạo từ 5 điểm trở lên. Trường hợp sinh viên học các môn học Tiếng Anh không chuyên do Khoa tổ chức thì điểm các môn Tiếng Anh này được tính vào điểm trung bình tích lũy. Nếu sinh viên nộp chứng chỉ TOEIC 650 hoặc các chứng chỉ khác tương đương còn thời hạn theo quy định thì được miễn các môn học Tiếng Anh không chuyên.