Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Hỏi: Chuẩn đầu ra TOEIC là 650, vậy sau khi học xong có được cấp chứng chỉ TOEIC 650 không?

Giải đáp:

            Thiết kế các môn học Tiếng Anh không chuyên trong chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức sau khi học xong sẽ có trình độ Tiếng Anh tương đương chuẩn TOEIC 505-650. Muốn có chứng chỉ TOIEC 650, sinh viên phải liên hệ với các đơn vị được phép cấp chứng chỉ này để thi và lấy bằng. Trường không có chức năng tổ chức thi và cấp các chứng chỉ này.