Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Các câu hỏi liên quan đến việc học tiếng Anh

Hỏi: Có phải tất cả các môn chuyên ngành của khoa đều học bằng tiếng Anh?

Giải đáp:

Dựa vào trình độ tiếng Anh của sinh viên, mức độ khó của môn học chuyên ngành, nguồn giảng viên giảng dạy phù hợ, thì Khoa tổ chức giảng dạy môn học bằng tiếng Anh.

Trong các học kỳ cuối của chương trình đào tạo, Khoa sẽ  tổ chức giảng dạy ít nhất 1 môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh.

 

Hỏi: Học phí môn ANH VĂN KHÔNG CHUYÊN lớp đặc biệt cao hơn lớp thường nhưng thực tế 2 hệ lại học cùng giảng viên? Vậy đâu là điểm khác biệt về chất lượng? (Từ vụ này liên tưởng đến việc hỏi ngành tiếng Anh, ngành Luật kinh tế, xây dựng…)

Giải đáp:

 Khác biệt ở chỗ: Phương pháp giảng dạy khác, giảng viên tạo điều kiện choTổng số tiết của môn học nhiều hơn lớp thường, phân bố đều trong 7 học kỳ, số sinh viên/lớp nhỏ, khoảng 25 SV/nhóm nên tương tác với giáo viên nhiều hơn…

 

Hỏi: Nếu có bằng Anh văn đủ tiêu chuẩn ra trường thì có phải học Anh văn không chuyên ở lớp không?

Giải đáp:

Trường hợp sinh viên có các chứng chỉ với điểm số đủ tiêu chuẩn thì sinh viên có thể nộp bản photo công chứng về cho khoa vào đầu mỗi học kỳ để được xét miễn giảm môn học. Nếu đủ điều kiện xét miễn giảm các môn tiếng Anh không chuyên chưa được học thì sẽ được xét miễn học các môn đó và hoàn trả lại học phí.

Nếu sinh viên có các chứng chỉ với điểm số đủ tiêu chuẩn mà không nộp về khoa thì sinh viên vẫn phải học các môn tiếng Anh không chuyên có tổ chức trong khoa.

Tiêu chuẩn xét miễn giảm:

STT

DANH MỤC CHỨNG CHỈ(**)

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC MIỄN GIẢM

1

-      TOEIC 400

-      TOEFL 400

-      IELTS 3.5

Tiếng Anh nâng cao 1, Tiếng Anh nâng cao 2

2

-      TOEIC 500

Tiếng Anh nâng cao 1, Tiếng Anh nâng cao 2, Tiếng Anh nâng cao 3, Tiếng Anh nâng cao 4

3

-      TOEIC 600

Tiếng Anh nâng cao 1, Tiếng Anh nâng cao 2, Tiếng Anh nâng cao 3, Tiếng Anh nâng cao 4, Tiếng Anh nâng cao 5, Tiếng Anh nâng cao 6

4

-      TOEIC nằm trong khoảng 605 đến 625

Tiếng Anh nâng cao 1, Tiếng Anh nâng cao 2, Tiếng Anh nâng cao 3, Tiếng Anh nâng cao 4, Tiếng Anh nâng cao 5, Tiếng Anh nâng cao 6, TOEIC 1

5

-      TOEIC 650

-      TOEFL PTB 510

-      TOEFL IBT 71

-      IELTS 5.5 (không có điểm thành phần nào dưới 5)

-      Cambridge ESOL Tests: FCE First Certificate in English

Miễn tất cả các môn Tiếng Anh không chuyên