Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Q&A
Các câu hỏi liên quan đến thực tập và tốt nghiệp

Hỏi: Điều kiện nào thì được xét tốt nghiệp?

Giải đáp:

Khi sinh viên hoàn thành đủ số tín chỉ và môn học quy định trong chương trình đào tạo và không bị kỷ luật.

Hỏi: Điều kiện nào để cấp chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời?

Giải đáp:

Sinh viên đã có tên trong danh sách xét tốt nghiệp (được P.QLĐT công bố trên website) và hội đồng xét tốt nghiệp thông qua. Sau ngày xét TN, SV liên hệ P Quản lý đào tạo (P. 107C) để xin cấp giấy này.

 

Hỏi: Nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng muốn hoãn để học cải thiện điểm được không?

Giải đáp:

Được nhưng sinh viên phải làm đơn gửi đến P.QLĐT theo thời hạn quy định.

 

Hỏi: Sau khi xét tốt nghiệp bao lâu thì có bằng tốt nghiệp?

Giải đáp:

Sinh viên liên hệ P.QLĐT để biết thông tin trên.

 

Hỏi: Trường có hỗ trợ cho SV năm cuối chỗ thực tập không?

Giải đáp:

Tùy vào khả năng, mong muốn của mình mà sinh viên nên tự tìm chỗ thực tập cho mình. Nếu đến thời điểm sinh viên thực tập mà vẫn chưa có nơi thực tập thì các giảng viên hướng dẫn và khoa sẽ hỗ trợ sinh viên tìm nơi thực tập. Tuy nhiên, nơi thực tập này có thể không phải là nơi thực tập với lĩnh vực sinh viên mong muốn. Do vậy, khoa khuyến khích sinh viên tự tìm nơi thực tập của mình.

 

Hỏi: Bằng tốt nghiệp của K.ĐTĐB có khác gì với chương trình thường không?

Giải đáp:

Phôi bằng chung của toàn trường do Bộ GD&ĐT cấp và giống nhau ở tất cả các khoa. Do vậy, bằng tốt nghiệp của khoa không khác với khoa khác.