Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học – Xét chọn đề tài tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017

Nguồn: Khoa Luật

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học – Xét chọn đề tài tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017

Văn phòng Khoa thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học – Xét chọn đề tài tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016-2017  như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tại khoa Luật - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không phân biệt đang học năm thứ mấy hoặc kết quả học tập) đều có thể đề xuất làm chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia thành viên trong các đề tài.

-  Mỗi sinh viên chỉ được đề xuất và đăng ký làm chủ nhiệm một đề tài và (hoặc) làm thành viên tối đa của 03 (ba) đề tài. Mỗi đề tài có 01 (một) chủ nhiệm và tối đa 02 (hai) thành viên.

2. Nội dung chính của cuộc thi:

Sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 – 2017 với các đề tài thuộc lĩnh vực Luật.

3. Hỗ trợ kinh phí đối với đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học:

Thực hiện theo Quyết định mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài phù hợp với quy định hiện hành của trường.

4. Tiến độ thực hiện:

Sinh viên xem tiến độ thực hiện tại đây

Sinh viên xem thông tin Kế hoạch tổ chức và biểu mẫu tham gia trong file đính kèm.

- Kế hoạch tổ chức xét chọn đề tài cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2016 - 2017.

- Biểu mẫu đăng ký (Mẫu A)

Trân trọng thông báo.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT


TIN CẬP NHẬT
    
LIÊN KẾT
Số lượt truy cập
00011699